Samenwerking en conflicten

Het is een misvatting dat alleen familiebedrijven te maken hebben met emoties rondom bedrijfsoverdracht of bedrijfsvoering. Elk bedrijf waar mensen werken heeft te maken met emoties. Het verschil is echter, dat bij een 'gewoon' bedrijf de werknemers geen familiebanden hebben. Familierelaties kunnen onder druk komen te staan op het moment dat je niet alleen familie, maar ook collega's bent. En familiebanden kunnen - familiebedrijf of niet - gecompliceerd zijn.

Toch zijn het juist de familiecultuur en de familieverbanden waarmee een bedrijf zich in positieve zin kan onderscheiden van 'gewone' bedrijven. Investeren in goede relaties en heldere communicatie levert rendement op voor de toekomst. Als opvolger hebt u hier groot belang bij. Om u te verzekeren van optimale medewerking van uw voorganger, uw omgeving en uw toekomstige klanten, doet u er verstandig aan om specifieke aandacht te besteden aan dit element van de overname of opvolging.

Conflicten zijn snel geboren in het familiebedrijf. De emotionele band tussen familieleden en de combinatie van individuele en zakelijke belangen kunnen op gespannen voet met elkaar komen te staan. Bijvoorbeeld door verschillende ambities, maar ook simpelweg door een 'botsing van karakters'.

Ongelijke zaken kun je niet gelijk behandelen

Binnen de familiale sfeer worden broers en zussen (in principe) gelijkwaardig behandeld. In een familiebedrijf worden de onderlinge verschillen echter sterk uitvergroot en kan een competitiedrang of machtsstrijd ontstaan. In zulke gevallen is er weinig voor nodig om de lont te doen ontsteken. Deze situatie komt vooral voor wanneer er keuzes gemaakt moeten worden bij de bedrijfsoverdracht en bij de selectie van een opvolger.

Structurele oplossingen en conflictmanagement

Als opvolger binnen de familie hebt u wellicht vragen over de situatie die zal ontstaan voorafgaand aan, en op het moment van de bedrijfsopvolging. De Stichting voor het familiebedrijf biedt structurele oplossingen die een goede toekomstige samenwerking borgen. Denk hierbij aan structureel familieoverleg en het opstellen van een familieprotocol. Daarnaast bieden we conflictmanagement in de vorm van mediationtrajecten en individuele- of teamcoaching.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten