Stappenplan

Hoewel ieder bedrijf - en dus ieder traject - anders is, zijn er in het algemeen vier fases te onderscheiden bij een bedrijfsovername.

Fase 1: de voorbereiding

De overname van uw familiebedrijf begint met een goede voorbereiding. Allereerst bij u zelf. Bent u er echt klaar voor om de leiding over te nemen? Zijn de relaties binnen of met de familie helder? Hebt u een goed beeld van uw sterke en zwakke kanten en hebt u een eigen visie op het ambitieniveau en de richting van het familiebedrijf? En tot slot: hebt u een idee van de waarde van het familiebedrijf en hoe u de toekomstige eigendoms- en zeggenschapsstructuren wilt vormgeven?

Dienstverlening bij de voorbereiding van de bedrijfsopvolging

De Stichting voor het familiebedrijf besteedt volop aandacht aan deze kwesties. In de voorbereidingsfase kunnen we veel voor u betekenen.

  • We bieden de u een uitgebreid competentieonderzoek aan, zodat u precies weet wat het niveau uw kennis en kunde is.
  • We helpen u uw ambitieniveau ten aanzien van het bedrijf en de familie helder te krijgen.
  • We maken een zorgvuldige bedrijfs- en waardeanalyse.
  • We ondersteunen de opvolger en de overdrager bij het maken van een opvolgingsplanning.

Afhankelijk van uw wensen, stellen we een multidisciplinair team samen dat u tijdens het gehele traject kan bijstaan.

Fase 2: het uitwerken van de overname

Na een deskundige voorbereiding werken we de bedrijfsovername als volgt uit.

  • We houden werkconferenties en discussies met familieleden over de toekomst en de strategie van het familiebedrijf.
  • We zetten een tijdspad uit en maken een opvolgingsplan.
  • We maken een totaalplan met daarin de missie en doelstellingen van het bedrijf voor de toekomst, de bedrijfswaardering, een beschrijving van de aandeelhoudersstructuur en de zeggenschap, en het familieprotocol, dat de onderlinge verhoudingen binnen het familiebedrijf in kaart brengt.
  • We zorgen dat de overdrager begeleiding en coaching krijgt bij het afbouwen van zijn werkzaamheden.
  • We voorzien u als opvolger van begeleiding, coaching en scholing bij het opbouwen van uw werkzaamheden.

Fase 3: de onderhandelingen

De onderhandelingen bij opvolging binnen de familie verlopen anders dan onderhandelingen met externe partijen. De Stichting voor het familiebedrijf kent deze familiedynamiek als geen ander. Daarom werken we volgens vaste protocollen om bedrijf en familie in deze fase te kunnen scheiden. Een methode die zich als bijzonder waardevol bewezen heeft. We houden uitgebreide gesprekken met de opvolger, de overdrager en andere belanghebbenden, zodat we in een open en eerlijke sfeer over bedrijfswaardering, aandeelhoudersstructuur en zeggenschap kunnen spreken. De uitkomsten van deze gesprekken leggen we vast in een familieprotocol. 

Fase 4: de afronding

De Stichting voor het familiebedrijf treedt op als adviseur. U bent te allen tijde degene die de beslissingen neemt. Als u op hoofdlijnen overeenstemming hebt bereikt met de overdrager, leggen we de afspraken vast in een intentieverklaring. Om bepaalde zaken eens goed tegen het licht te houden, kunt u besluiten nog een due diligenceonderzoek uit te laten voeren. Hierna wordt het uiteindelijke overnamecontract opgesteld.

Begeleiding na de overdacht

Als beide partijen het op prijs stellen, begeleidt de Stichting voor het familiebedrijf zowel de opvolger als de overdrager in het eerste halfjaar na de overdracht. Zo hebt u altijd een ‘sparringpartner' die alle ins en outs van de totstandkoming van de overname kent, en op de hoogte is van de verhoudingen binnen de familie. Wij zorgen dat een familieprotocol ook echt werkt, zodat opvolgers een voorspoedige start kunnen maken.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten