Effectief bestuur

Effectief bestuur vanuit een gezamenlijke gedragen visie

Een familiebedrijf is een systeem dat uit drie verschillende subsystemen bestaat: de familie, het bedrijf en het eigendom. Juist deze structuur maakt het familiebedrijf een uitdaging om effectie te besturen. Vooral wanneer er meerdere familieleden in het bedrijf werken en wel of niet mede-eigenaar zijn, kunnen de belangen verschillend zijn afhankelijk van de rol(len) die de familieleden binnen de subsystemen innemen. Een gemeenschappelijke visie en familie- en bedrijfsstrategie moeten aan elkaar worden gekoppeld, en zijn een basisvoorwaarde voor effectief bestuur.

Maar visie en strategie kunnen veranderen, waarbij nieuwe ambities en doelstellingen worden geformuleerd. In zulke gevallen is het zaak om de verschillende (familie)belangen bespreekbaar te maken en alle leden weer op één lijn te brengen. Niet alleen om de lopende situatie gestroomlijnd te krijgen, maar ook met het oog op de toekomst. Stichting voor het familiebedrijf heeft een effectieve methode ontwikkeld om de strategie van zowel bedrijf als familie vanuit een gedragen visie met elkaar te verbinden. Deze methode die begint met het instellen van een familieoverleg,  dat leidt tot het opstellen van een familieprotocol.

Doel van het familieoverleg

Het doel van het familieoverleg is om alle familieleden bewust te maken van het gemeenschappelijke belang. Wat bindt de verschillende familieleden met het bedrijf ? En in hoeverre weegt dit belang primair zwaarder dan andere belangen? Zonder het bedrijf vallen alle andere belangen immers weg. Een ander doel van het familieoverleg is om de familieleden bewust te maken van de waarden en normen die, van oudsher, in de familie als basis bestaan en ook naar het bedrijf toe zijn overgebracht. Daarnaast is het familieoverleg erop gericht om bedrijfsinformatie te delen met de familieleden, waardoor de betrokkenheid toeneemt en de band met het bedrijf wordt verstevigd.

Familieprotocol

In het familieprotocol worden de gemeenschappelijke belangen - die de band vormen tussen de familieleden - vastgelegd. Het beschrijft hoe de leden met elkaar willen omgaan, door regels op te stellen en afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de beloning van familieleden die in het bedrijf werken, secundaire arbeidsvoorwaarden, dividendbeleid, toetreding van de volgende generatie, enzovoorts. Dit familieprotocol vormt het fundament voor ‘goed bestuur'en weerspiegelt in zekere zin de kernwaarden van de familie.

Hulp bij familieoverleg en -protocol

De Stichting voor het familiebedrijf kan u helpen bij het inrichten van het familieoverleg en de samenstelling van het familieprotocol . Zo ontstaat er helderheid en krijgt de samenwerking tussen de familieleden een positieve impuls.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten