Samenwerking en conflicten

Een familiebedrijf is uniek door de combinatie van drie subsystemen. De familie, het bedrijf en het eigendom. Een familiebedrijf waarbij de onderlinge verhoudingen tussen deze systemen goed is geregeld en waarbij duidelijkheid is over ieders rol kan  beter exceleren dan familiebedrijven waarbij dit niet het geval is. 

Samenwerking is geen vanzelfsprekendheid. Samenwerken binnen een familiebedrijf, vraagt om rolduidelijkheid en afspraken over familiezaken, bedrijf en eigendom tot op detailniveau.

Conflicten zijn snel geboren in het familiebedrijf. De emotionele band tussen familieleden en de combinatie van individuele en zakelijke belangen kunnen op gespannen voet met elkaar komen te staan. Bijvoorbeeld door verschillende ambities, maar ook simpelweg door een 'botsing van karakters'.

Ongelijke zaken kun je niet gelijk behandelen

Binnen de familiale sfeer worden broers en zussen (in principe) gelijkwaardig behandeld. In een familiebedrijf worden de onderlinge verschillen echter sterk uitvergroot en kan een competitiedrang of machtsstrijd ontstaan. In zulke gevallen is er weinig voor nodig om de lont te doen ontsteken. Deze situatie komt vooral voor wanneer er keuzes gemaakt moeten worden bij de bedrijfsoverdracht en bij de selectie van een opvolger.

Psychologisch eigenaarschap

Ook in de situatie wanneer de directeur-eigenaar het bedrijf niet kan loslaten en controle wil houden over zijn geesteskind, kunnen er conflicten ontstaan. Of in het geval van de vader die zijn eigen stijl als zaligmakend beschouwt en problemen heeft met de andere stijl van werken en leidinggeven van zijn kinderen. Alle deze zaken komen regelmatig voor bij familiebedrijven.

Structurele oplossingen en conflictmanagement

De Stichting voor het familiebedrijf richt zich bij deze 'conflictkiemen' op structurele oplossingen die een goede toekomstige samenwerking borgen. Denk hierbij aan structureel familieoverleg en het opstellen van een familieprotocol. Daarnaast bieden we conflictmanagement in de vorm van mediationtrajecten en individuele- of teamcoaching.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten