Stappenplan

Hoewel ieder bedrijf - en dus ieder traject - anders is, zijn er in het algemeen vier fases te onderscheiden bij een bedrijfsoverdracht.

Fase 1: de voorbereiding

De verkoop van uw familiebedrijf begint met een goede voorbereiding. Allereerst bij uzelf. Bent u er echt klaar voor om afstand te nemen van uw bedrijf? Ziet u de verkoop van uw bedrijf als probleem of als de laatste uitdaging in uw carrière? Wat zijn uw persoonlijke ambities en wat is uw visie op uw eigen toekomst en die van het bedrijf? Hebt u een idee over de waarde van uw bedrijf en over uw inkomen of pensioen als u het bedrijf verkoopt?

Dienstverlening  bij de voorbereiding van de bedrijfsopvolging

De Stichting voor het familiebedrijf besteedt volop aandacht aan deze kwesties. In de voorbereidingsfase kunnen we veel voor u betekenen.

 • In een persoonlijk gesprek met u verkennen wat precies uw gedachten en wensen zijn.
 • Indien nodig begeleiden wij u tijdens gesprekken met eventuele betrokkenen.
 • Op uw verzoek houden we in het geval van opvolging, interviews met de betrokkene(n) zodat we precies weten wat de casus inhoudt en wat ieders persoonlijke ambitie voor, en visie op de toekomst is.
 • We maken samen met u een plan van aanpak zodat er duidelijkheid is over de te nemen stappen
 • We maken een zorgvuldige bedrijfs- en waardeanalyse.
 • We ondersteunen u bij het klaarmaken van uw bedrijf voor de verkoop of overdracht.
 • Afhankelijk van de casus stellen we een multidisciplinair team samen dat u het gehele traject bijstaat.

Fase 2: overdracht binnen of buiten de familie?

Veel ondernemers in familiebedrijven willen de continuïteit en zelfstandigheid van hun bedrijf waarborgen. Wanneer opvolging vanuit de familie niet mogelijk is of als dit zakelijk gezien niet de beste keuze blijkt, kunnen wij u helpen om een externe koper voor uw bedrijf te vinden (management buy-in). Ook als u uw bedrijf wilt overdragen aan het zittende management via een management buy-out, begeleiden wij u graag. Via de uitgebreide netwerken en databases van de aan ons gelieerde bedrijven, kunnen we actief zoeken naar een geschikte externe koper.

Afhankelijk van de situatie gaan we als volgt te werk: 

 • Overdracht binnen de familie:
 • We houden werkconferenties en discussies met familieleden over de toekomst en strategie van het familiebedrijf.
 • We zetten een tijdspad uit en maken een opvolgingsplan.
 • We maken een totaalplan met daarin de missie en toekomstdoelstellingen van het bedrijf, de bedrijfswaardering, een beschrijving van de aandeelhoudersstructuur en zeggenschap, en het familieprotocol, om zo de onderlinge verhoudingen in het familiebedrijf vast te leggen.
 • We zorgen ervoor dat u als overdrager begeleiding en coaching krijgt bij het afbouwen van uw werkzaamheden.
 • We begeleiden en coachen de overnemer bij het opbouwen van zijn werkzaamheden.

Overdracht buiten de familie:

MBO (management buy-out)

Hoewel u het betrokken management vaak al jaren kent en er sprake kan zijn van ‘bijna-familie', is het belangrijk om zaken en emoties van elkaar te scheiden. De overname moet immers recht doen aan alle belanghebbenden. De Stichting voor het familiebedrijf helpt u hier graag bij. Daarom leggen we in het geval van een zittend management hetzelfde traject af als bij nieuwe externe partijen.

 • We screenen en testen de beoogde opvolger uitgebreid, om te analyseren of hij of zij over de juiste competenties beschikt.
 • We maken een bedrijfswaardering. 
 • Blijft de familie betrokken bij de eigendom van of de zeggenschap binnen het bedrijf? Dan maken we een totaalplan met daarin de missie en doelstellingen van het bedrijf voor de toekomst, een beschrijving van de aandeelhoudersstructuur en zeggenschap, en een familieprotocol, om de onderlinge verhoudingen tussen het familiebedrijf en de nieuwe eigenaar vast te leggen.
 • We zorgen voor een goede introductie van de overnemer binnen het bedrijf.

MBI (management buy-in)

Als u geen opvolger binnen de familie hebt, en ook uw zittende management geen uitkomst biedt, kunt u kiezen voor een management buy-in.

Hierbij gaan wij op zoek naar een ervaren manager die zelfstandig ondernemerschap ambieert en vol energie aan de voortzetting en groei van een mooi bedrijf wil werken. Een persoon waarin de familie én het bedrijf vertrouwen kunnen hebben. De Stichting voor het familiebedrijf helpt bij het vinden van de juiste opvolger, ook als deze van buitenaf komt.

Op zoek naar een opvolger

Na een grondige analyse van de zaken die nodig zijn voor een succesvolle voortzetting van het bedrijf, stellen we een gedegen profiel op en gaan wij in ons netwerk op zoek naar geschikte kandidaten. Daarbij putten we uit de database van de aan de stichting gelieerde bedrijven. We gaan doordacht en discreet te werk, via zorgvuldig geselecteerde kanalen en anonieme beschrijvingen. Kandidaten ontvangen pas een verkoopmemorandum na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst. Vanzelfsprekend gaan we zeer vertrouwelijk om met alle gegevens en houden we u goed op de hoogte van de status van het traject en de resultaten. Hebt u interesse in een van de partijen? Dan vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Als zowel u als de kopende partij overtuigd zijn van een goede match, gaan we de onderhandelingsfase in.

Fase 3: de onderhandeling

De onderhandelingen bij opvolging binnen de familie verlopen anders dan onderhandelingen met externe partijen. De Stichting voor het familiebedrijf kent deze familiedynamiek als geen ander. Daarom werken we volgens vaste protocollen om bedrijf en familie in deze fase te kunnen scheiden. Een methode die zich als bijzonder waardevol bewezen heeft. We houden uitgebreide gesprekken met de overdrager, de opvolger en andere belanghebbenden, zodat we in een open en eerlijke sfeer over bedrijfswaardering, aandeelhoudersstructuur en zeggenschap kunnen spreken. De uitkomsten van deze gesprekken leggen we vast in een familieprotocol.

Onderhandelingsteams

Als het familiebedrijf via een MBO of MBI wordt overgedragen, bent u gebaat bij een goede onderhandelingsstrategie, die afgestemd is op uw ambities en doelstellingen. We bespreken deze strategie met u en wijzen u op eventuele alternatieven. Vervolgens stellen we een onderhandelingsteam samen. Als er een relatie blijft bestaan met de familie op het gebied van eigendom of zeggenschap, stellen we samen met u en de overnemende partij een protocol op waarin de onderlinge verhoudingen tussen bedrijf en familie goed worden geregeld.

Fase 4: de afronding

De Stichting voor het familiebedrijf treedt op als adviseur. U bent te allen tijde degene die de beslissingen neemt. Als u op hoofdlijnen overeenstemming hebt bereikt met de koper, leggen we de afspraken vast in een intentieverklaring. Om bepaalde zaken eens goed tegen het licht te houden, kan de kopende partij nog een due diligenceonderzoek uitvoeren. Hierna wordt het uiteindelijke overnamecontract opgesteld.

Begeleiding na de overdacht

Als beide partijen het op prijs stellen, begeleidt de Stichting voor het familiebedrijf zowel de overdrager als de opvolger in het eerste halfjaar na de overdracht. Zo hebt u altijd een ‘sparringpartner' die alle ins en outs van de totstandkoming van de overname kent, en op de hoogte is van de verhoudingen binnen de familie. Wij zorgen ervoor dat het familieprotocol ook echt werkt en dat MBO- en MBI-kandidaten een voorspoedige start kunnen maken.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten