Stappenplan

Hoewel ieder bedrijf - en dus ieder traject - anders is, zijn er in het algemeen vier fases te onderscheiden bij een bedrijfsovername.

Fase 1: de voorbereiding

De overname van een familiebedrijf begint met een goede voorbereiding. Allereerst bij uzelf. Bent u er echt klaar voor om de leiding te nemen? Wat zijn uw sterke en zwakke kanten? Hebt u een eigen visie op het ambitieniveau en de richting van het bedrijf? Hebt u enig idee  hoe u de toekomstige eigendoms- en zeggenschapsstructuren wilt vormgeven? En zeker zo belangrijk: wat voor type bedrijf zoekt u en tegen welke prijs?

Services bij de voorbereiding van de bedrijfsovername

De Stichting voor het familiebedrijf besteedt volop aandacht aan deze kwesties. In de voorbereidingsfase kunnen we veel voor u betekenen:

  • Als u een familiebedrijf wilt kopen, stellen we een uitgebreid zoekprofiel op en benutten we alle mogelijke kanalen om voor u het juiste bedrijf te vinden.
  • Bent u geïnteresseerd in een management buy-in (MBI) of een management buy-out (MBO)? Dan houden we interviews met betrokkene(n) zodat we precies weten wat de casus inhoudt en wat ieders persoonlijke ambitie voor, en visie op de toekomst is.
  • We maken een zorgvuldige bedrijfs- en waardeanalyse.
  • Als externe koper maken we u wegwijs binnen het familiebedrijf en zorgen we ervoor dat u als kopende partij een goede introductie krijgt binnen het bedrijf.
  • Afhankelijk van de casus stellen we een multidisciplinair team samen dat u gedurende het gehele traject bijstaat. 

Fase 2: het uitwerken van de overname

MBI (management buy-in) of reguliere aankoop van een familiebedrijf

Bent u een ervaren manager die zelfstandig ondernemerschap ambieert en vol energie aan de voortzetting en groei van een mooi bedrijf wil werken? De Stichting voor het familiebedrijf biedt een individueel programma aan voor MBI-kandidaten waarbij u uitgebreid wordt getest op uw vaardigheden en kennis als ondernemer. Tevens helpen wij u graag bij het vinden van het juiste familiebedrijf. De zoektocht leidt tot een selectie van bedrijven die aan uw zoekprofiel voldoen. Deze organisaties worden anoniem door ons benaderd. Vanzelfsprekend gaan we uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle gegevens en houden wij u goed op de hoogte van de status van het traject en de resultaten. Bovendien ontvangt u een verkoopmemorandum en een reële bedrijfswaardering.

Hebt u interesse in één van de bedrijven? Dan vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Als zowel u als de verkopende partij overtuigd zijn van een goede match, dan gaan we de onderhandelingsfase in.

MBO (management buy-out)

Hoewel u de familie al jaren kent en zich misschien zelfs familie ‘voelt', is het belangrijk om zaken en emoties van elkaar te scheiden. De overname moet immers recht doen aan alle belanghebbenden. De Stichting voor het familiebedrijf helpt u hier graag bij. Daarom leggen we in het geval van een zittend management hetzelfde traject af als bij nieuwe externe partijen.

  • We screenen en testen u uitgebreid om te analyseren of u over de juiste competenties beschikt.
  • We maken een bedrijfswaardering. Op basis daarvan kunt u een reële bieding doen.
  • Blijft de familie betrokken bij de eigendom van of de zeggenschap binnen het bedrijf? Dan maken we een totaalplan met daarin de missie en doelstellingen van het bedrijf voor de toekomst, een beschrijving van de aandeelhoudersstructuur en zeggenschap, en een familieprotocol, om de onderlinge verhoudingen tussen het familiebedrijf en u als nieuwe eigenaar vast te leggen.
  • We zorgen voor een goede introductie van u als nieuwe eigenaar binnen het bedrijf.

Fase 3: de onderhandeling

Of u nu als externe partij een familiebedrijf koopt, of dat er sprake is van een MBI of MBO: in alle gevallen bent u gebaat bij een goede onderhandelingsstrategie, die afgestemd is op uw ambities en doelstellingen. We bespreken deze strategie met u en wijzen u op eventuele alternatieven. Vervolgens stellen we een onderhandelingsteam samen. De Stichting voor het familiebedrijf onderhandelt met de verkopende partij over de structuur van de overname en de koopsom. De eerder uitgevoerde waardeanalyse vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het spreekt voor zich dat wij er alles aan doen om valkuilen te vermijden en maximaal voordeel te behalen binnen uw eigen geformuleerde ambities en doelstellingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de verhoudingen tussen de verkopende partij en u als koper goed blijven. Als er een relatie blijft bestaan met de familie - op het gebied van eigendom of zeggenschap - stellen we samen met u en de overdragende partij een protocol op, waarin de onderlinge verhoudingen tussen u, het bedrijf en de familie goed worden geregeld.

Fase 4: de afronding

De Stichting voor het familiebedrijf treedt op als adviseur. U bent te allen tijde degene die de beslissingen neemt. Als u op hoofdlijnen overeenstemming hebt bereikt met de verkoper, leggen we de afspraken vast in een intentieverklaring. Om bepaalde zaken eens goed tegen het licht te houden, kunt u besluiten nog een duediligenceonderzoek uit te laten voeren. Hierna wordt het uiteindelijke overnamecontract opgesteld en door beide partijen ondertekend.

Sparringpartner na de overname

Als u dat wilt, begeleidt de Stichting voor het familiebedrijf u gedurende het eerste halfjaar na overdracht. Zo hebt u altijd een ‘sparringpartner' die alle ins en outs van de totstandkoming van de overname kent.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten