Masterclass familiebedrijven voor adviseurs

Samenwerken met Stichting voor het familiebedrijf voor het beste advies aan uw relatie. Wilt u meer weten over deze masterclass of wilt u een vrijblijvend gesprek hoe u deel kunt nemen, neem dan contact met ons op.

Het familiebedrijf is een dominante ondernemingsvorm in Nederland. Er zijn ca 260.000 familiebedrijven die gezamenlijk goed zijn voor ruim de helft van het Bruto Nationaal Product en bijna 50% van de werkgelegenheid. Het familiebedrijf is ook een bijzondere ondernemingsvorm vanwege de verbondenheid tussen individu, familie, bedrijf en eigendom. De wisselwerking tussen deze z.g. subsystemen leidt tot een unieke dynamiek. U weet alles van uw cliënt en wilt te allen tijde de beste service bieden. U hecht veel waarde aan de jarenlange relatie met uw klant. Ook in het geval van bedrijfsoverdracht of –opvolging wilt u optimale service kunnen garanderen.
Familiebedrijven onderscheiden zich vaak in positieve zin maar ze kennen ook minpunten en valkuilen. De verschillende kenmerken en de daaruit voortkomende uitdagingen vormen de kern van de Masterclass Familiebedrijven. Daarbij speelt de factor emotie een voorname rol maar ook financiële, fiscale en juridische aspecten komen aan bod.

Belangrijke thema’s in de masterclass zijn:

  • De impact van de wisselwerking tussen bedrijf, familie en eigendom 
  • De professionalisering van de organisatie en het bestuur in het familiebedrijf 
  • De onderlinge samenwerking in het familiebedrijf en de vastlegging daarvan 
  • De continuïteit van het familiebedrijf en de opvolgingsproblematiek

Begeleiding en advisering van familiebedrijven vraagt specifieke expertise op uiteenlopende terreinen. Specialisten, thuis op hun terrein, zullen zich realiseren dat hun specialisme omgekeerd betekent dat zij op andere terreinen hun beperkingen hebben.

De dynamiek van het familiebedrijf en de daarmee samenhangende invloed van de factor emotie is de kern van de Masterclass Familiebedrijven die adviesvaardigheden wil toevoegen aan bestaande (overname)adviseurs met financiële, fiscale en/of juridische expertise.

Vanuit die optiek kan de masterclass de positie van de adviseurs van familiebedrijven belangrijk versterken.

Bekijk hier het programma van de Masterclass familiebedrijven.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Direct Accepteren
sluiten