OVERNAME

Begeleiding overnemers

U wilt graag een familiebedrijf overnemen. U heeft wellicht al enkele jaren ervaring binnen het familiebedrijf opgedaan en bent toe aan een nieuwe stap. Of u bent een extern manager met een voorkeur voor familiebedrijven. Waar ziet u kansen en wat zijn uw vragen? Beschikt u over de juiste competenties? Hoe gaat u om met gewijzigde verhoudingen binnen de familie en het bedrijf als u het familiebedrijf overneemt? Al nagedacht over effectief bestuur? Allemaal kwesties die aandacht behoeven als u uw overname tot een succes wilt maken. Stichting voor het familiebedrijf heeft verstand van bedrijven en van families. Wij helpen u graag om gewijzigde verhoudingen binnen familie, bedrijf en eigendom opnieuw en bestendig te structureren.

 

Een onafhankelijk competentie onderzoek

Stichting voor het familiebedrijf biedt MBI en MBO kandidaten intensieve begeleiding bij bedrijfsopvolging. Dit doen wij, door u de mogelijkheid te bieden uw kennis en kunde in kaart te brengen middels een uitgebreid competentieonderzoek. Een onafhankelijk rapport, dat u kunt gebruiken om uw ambities verder waar te maken.

 

Coaching en advies

Daarnaast bieden wij individuele coach- en adviestrajecten waarbij wij ons richten op uw (nieuwe) rol binnen het familiebedrijf. Hoe positioneert u zichzelf ten opzichte van de familie en het bedrijf? Hoe bereikt u acceptatie en medewerking van zittend management en personeel? Hoe creëert u draagvlak voor uw ambities?

 

Organiseer uw eigen succes

Een succesvolle overname van een familiebedrijf is mede afhankelijk van de wijze waarop u zich profileert. Stichting voor het familiebedrijf helpt u graag met het kiezen van de juiste toon en het ontwikkelen van uw competenties.

Management buy-in?

MBI (management buy-in)

Er is sprake van een management buy-in als een manager van buitenaf – die dus nog niet voor de onderneming werkzaam is geweest – de onderneming of (een deel van) de aandelen overneemt. De buy-inkandidaat is vaak een buitenstaander die niet ‘belast’ is met gebeurtenissen uit het verleden. Hij of zij kan een eigen visie bepalen en relatief eenvoudig het roer omgooien en de eigen koers varen. Een buitenstaander brengt veelal zijn eigen ervaringen, kennis en netwerk mee, wat absoluut een versterking kan zijn voor het over te nemen bedrijf.

 

Databank MBI-kandidaten

Stichting voor het familiebedrijf heeft een eigen databank van goed gekwalificeerde MBI-kandidaten, specifiek geschikt voor familiebedrijven. Als u wilt worden opgenomen in deze databank, dan wordt eerst een volledig competentieonderzoek afgenomen. Wij krijgen regelmatig aanvragen van familiebedrijven die op zoek zijn naar MBI-kandidaten.

 

Zoeken naar een bedrijf

Bent u een ervaren manager, die zelfstandig ondernemerschap ambieert en vol energie aan de voortzetting en groei van een mooi bedrijf wilt werken? Dan helpen wij u graag bij het vinden van het juiste familiebedrijf. De zoektocht leidt tot een selectie van bedrijven die aan uw zoekprofiel voldoen. Stichting voor het familiebedrijf benadert deze organisaties anoniem. Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle gegevens en houden wij u goed op de hoogte van de status van het traject en de resultaten.

Gedurende het traject komen verschillende zaken aan bod:

 • Wij screenen en testen u uitgebreid om te analyseren of u over de juiste competenties beschikt.
 • Wij maken een bedrijfswaardering. Op basis daarvan kunt u een reële bieding doen.
 • Blijft de familie betrokken bij de eigendom van of de zeggenschap binnen het bedrijf? Dan maken wij een totaalplan met daarin de missie en doelstellingen van het bedrijf voor de toekomst, een beschrijving van de aandeelhoudersstructuur en zeggenschap, en een familieprotocol, om de onderlinge verhoudingen tussen het familiebedrijf en u als nieuwe eigenaar vast te leggen.
 • Wij zorgen voor een goede introductie van u als nieuwe eigenaar binnen het bedrijf.

Management buy-out?

MBO (management buy-out)

Bij een management buy-out wordt een onderneming (of een deel ervan) door de bestaande aandeelhouders verkocht aan het management van die onderneming of het betreffende onderdeel. Na de buy-out gaat het bedrijf verder met de lopende business, maar onder een andere naam en een andere juridische entiteit.

 

Betrokkenheid

Hoewel u de familie al jaren kent en zich misschien zelfs familie ‘voelt’, is het belangrijk om zaken en emoties van elkaar te scheiden. De overname moet immers recht doen aan alle belanghebbenden. Stichting voor het familiebedrijf helpt u hier graag bij. Daarom leggen wij in het geval van een zittend management hetzelfde traject af als bij nieuwe externe partijen.

 

Voor wie?

Voor alle ervaren zittende managers of ambitieuze medewerkers die graag het familiebedrijf waar ze werkzaam zijn willen overnemen.

 • Wij screenen en testen u uitgebreid om te analyseren of u over de juiste competenties beschikt.
 • Wij maken een bedrijfswaardering. Op basis daarvan kunt u een reële bieding doen.
 • Blijft de familie betrokken bij de eigendom van of de zeggenschap binnen het bedrijf? Dan maken wij een totaalplan met daarin de missie en doelstellingen van het bedrijf voor de toekomst, een beschrijving van de aandeelhoudersstructuur en zeggenschap, en een familieprotocol, om de onderlinge verhoudingen tussen het familiebedrijf en u als nieuwe eigenaar vast te leggen.
 • Wij zorgen voor een goede introductie van u als nieuwe eigenaar binnen het bedrijf.

Stappenplan

Hoewel ieder bedrijf – en dus ieder traject – anders is, zijn er in het algemeen vier fases te onderscheiden bij een bedrijfsovername.

01

Fase 1: de voorbereiding

De overname van een familiebedrijf begint met een goede voorbereiding. Allereerst bij uzelf. Bent u er echt klaar voor om de leiding te nemen? Wat zijn uw sterke en zwakke kanten? Heeft u een eigen visie op het ambitieniveau en de richting van het bedrijf? Heeft u enig idee hoe u de toekomstige eigendoms- en zeggenschapsstructuren wilt vormgeven? En zeker zo belangrijk: wat voor type bedrijf zoekt u en tegen welke prijs?

Services bij de voorbereiding van de bedrijfsovername

Stichting voor het familiebedrijf besteedt volop aandacht aan deze kwesties. In de voorbereidingsfase kunnen wij veel voor u betekenen:

 • Als u een familiebedrijf wilt kopen, stellen wij een uitgebreid zoekprofiel op en benutten wij alle mogelijke kanalen om voor u het juiste bedrijf te vinden.
 • Bent u geïnteresseerd in een management buy-in (MBI) of een management buy-out (MBO)? Dan houden wij interviews met betrokkene(n) zodat wij precies weten wat de casus inhoudt en wat ieders persoonlijke ambitie voor, en visie op de toekomst is.
 • Wij maken een zorgvuldige bedrijfs- en waardeanalyse.
 • Als externe koper maken wij u wegwijs binnen het familiebedrijf en zorgen wij ervoor dat u als kopende partij een goede introductie krijgt binnen het bedrijf.
 • Afhankelijk van de casus stellen wij een multidisciplinair team samen dat u gedurende het gehele traject bijstaat.

Fase 2: het uitwerken van de overname

MBI (management buy-in) of reguliere aankoop van een familiebedrijf

Bent u een ervaren manager die zelfstandig ondernemerschap ambieert en vol energie aan de voortzetting en groei van een mooi bedrijf wil werken? Stichting voor het familiebedrijf biedt een individueel programma aan voor MBI-kandidaten waarbij u uitgebreid wordt getest op uw vaardigheden en kennis als ondernemer. Tevens helpen wij u graag bij het vinden van het juiste familiebedrijf. De zoektocht leidt tot een selectie van bedrijven die aan uw zoekprofiel voldoen. Deze organisaties worden anoniem door ons benaderd. Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle gegevens en houden wij u goed op de hoogte van de status van het traject en de resultaten. Bovendien ontvangt u een verkoopmemorandum en een reële bedrijfswaardering. Heeft u interesse in één van de bedrijven? Dan vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Als zowel u als de verkopende partij overtuigd zijn van een goede match, dan gaan wij de onderhandelingsfase in.

MBO (management buy-out)

Hoewel u de familie al jaren kent en zich misschien zelfs familie ‘voelt', is het belangrijk om zaken en emoties van elkaar te scheiden. De overname moet immers recht doen aan alle belanghebbenden. Stichting voor het familiebedrijf helpt u hier graag bij. Daarom leggen wij in het geval van een zittend management hetzelfde traject af als bij nieuwe externe partijen.

 • Wij screenen en testen u uitgebreid om te analyseren of u over de juiste competenties beschikt.
 • Wij maken een bedrijfswaardering. Op basis daarvan kunt u een reële bieding doen.
 • Blijft de familie betrokken bij de eigendom van of de zeggenschap binnen het bedrijf? Dan maken wij een totaalplan met daarin de missie en doelstellingen van het bedrijf voor de toekomst, een beschrijving van de aandeelhoudersstructuur en zeggenschap, en een familieprotocol, om de onderlinge verhoudingen tussen het familiebedrijf en u als nieuwe eigenaar vast te leggen.
 • Wij zorgen voor een goede introductie van u als nieuwe eigenaar binnen het bedrijf.
02
03

Fase 3: de onderhandelingen

Of u nu als externe partij een familiebedrijf koopt, of dat er sprake is van een MBI of MBO: in alle gevallen bent u gebaat bij een goede onderhandelingsstrategie, die afgestemd is op uw ambities en doelstellingen. Wij bespreken deze strategie met u en wijzen u op eventuele alternatieven. Vervolgens stellen wij een onderhandelingsteam samen. Stichting voor het familiebedrijf onderhandelt met de verkopende partij over de structuur van de overname en de koopsom. De eerder uitgevoerde waardeanalyse vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het spreekt voor zich dat wij er alles aan doen om valkuilen te vermijden en maximaal voordeel te behalen binnen uw eigen geformuleerde ambities en doelstellingen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de verhoudingen tussen de verkopende partij en u als koper goed blijven. Als er een relatie blijft bestaan met de familie - op het gebied van eigendom of zeggenschap - stellen wij samen met u en de overdragende partij een protocol op, waarin de onderlinge verhoudingen tussen u, het bedrijf en de familie goed worden geregeld.

Fase 4: de afronding

Stichting voor het familiebedrijf treedt op als adviseur. U bent te allen tijde degene die de beslissingen neemt. Als u op hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt met de verkoper, leggen wij de afspraken vast in een intentieverklaring. Om bepaalde zaken eens goed tegen het licht te houden, kunt u besluiten nog een duediligenceonderzoek uit te laten voeren. Hierna wordt het uiteindelijke overnamecontract opgesteld en door beide partijen ondertekend.

Sparringpartner na de overname

Als u dat wilt, begeleidt Stichting voor het familiebedrijf u gedurende het eerste halfjaar na overdracht. Zo heeft u altijd een ‘sparringpartner' die alle ins en outs van de totstandkoming van de overname kent.

04

Meer weten? Of wilt u dat wij contact met u opnemen?

U kunt ons bereiken op 088 – 232 67 70. Of laat uw telefoonnummer achter en wij nemen contact met u op voor het plannen van een gesprek onder het genot van een kopje koffie.