VOOR ADVISEURS

Masterclass familiebedrijven voor adviseurs

Samenwerken met Stichting voor het familiebedrijf voor het beste advies aan uw relatie

Het familiebedrijf is een dominante ondernemingsvorm in Nederland. Er zijn ca 260.000 familiebedrijven die gezamenlijk goed zijn voor ruim de helft van het Bruto Nationaal Product en bijna 50% van de werkgelegenheid. Het familiebedrijf is ook een bijzondere ondernemingsvorm vanwege de verbondenheid tussen individu, familie, bedrijf en eigendom. De wisselwerking tussen deze z.g. subsystemen leidt tot een unieke dynamiek.

 

Samenwerking voor een beter resultaat

U weet alles van uw cliënt en wilt te allen tijde de beste service bieden. U hecht veel waarde aan de jarenlange relatie met uw cliënt. Ook in het geval van bedrijfsoverdracht of -opvolging wilt u optimale service kunnen garanderen. Stichting voor het familiebedrijf treedt daarbij graag op als úw partner. Wij werken samen met u aan de best mogelijke oplossing voor uw cliënt.

Kennis, contacten en daadkracht

Stichting voor het familiebedrijf biedt relevante expertise die bij bedrijfsoverdracht of -opvolging van belang is. U kunt bij ons terecht voor totaal- of deeltrajecten. Stichting heeft niet de pretentie om uw rol als professioneel adviseur over te nemen. Daarnaast beschikken wij exclusief over een uitgebreide databank en een omvangrijk netwerk van potentiële kopers en MBI-kandidaten voor (familie)bedrijven. Wij hebben ruime ervaring met familiebedrijven en de specifieke vraagstukken die binnen deze organisaties spelen.

 

Maximale zorg voor uw klant

Samen met u bouwen wij aan een multidisciplinair team, om uw cliënt van het beste advies te voorzien. Wij delen onze kennis en expertise graag. Onze overtuiging is dat gebundelde kennis leidt tot een beter resultaat. Delen is vermenigvuldigen; bij ons is er respect en ruimte voor ieders inbreng. Wij kunnen toegevoegde waarde leveren aan professionele adviseurs die hun cliënten optimaal willen bedienen. Neem vandaag nog contact met ons op, wij komen graag bij u langs om nader kennis te maken.

Programma Masterclass

01
1
Introductie van het Familiebedrijf

a. Feiten, cijfers & trends
b. Kenmerken van een familiebedrijf: 3-cirkelmodel

2
Dynamiek van het familiebedrijf

a. De inviduele ondernemer: identiteit, onafhankelijkheid vs saamhorigheid
b. De familie: grenzen aan openheid, structuur, normen en waarden, communicatie, emotionele banden
c. Eigendom: psychologisch eigenaarschap
d. Bedrijf: rollen, taakverdeling, bestuur en toezicht

02
03
3
Continuïteit van het familiebedrijf

a. Eigendomsstrategie: betrokkenheid bij het bedrijf, eigendom en zeggenschap
b. Overdrachtsscenario’s: opvolging, MBI/MBO, strategische overname
c. Opvolgingsvraagstukken: positie opvolger, competenties en vaardigheden
d. Het opvolgingsproces: voorbereiding, balansmanagement, juridische vormgeving, financiering
e. Erfgoedstrategie: estateplanning, noodopvolging, schenken en erven
f. Succesfactoren bij opvolging: scorecard Opvolging
g. Valkuilen bij opvolging: loslaten, emoties bij betrokkenen, communicatie
h. Vernieuwing en innovatie: nieuw ondernemerschap

4
Waardering van het familiebedrijf

a. Waardestuwers
b. Waarderingsmethoden
c. Theoretische benadering
d. Praktische benadering

04
04
5
Advisering van het familiebedrijf

a. Rolverandering traditionele adviseurs
b. Rol van de overnameadviseur: inleven en procesbegeleider, competenties
c. Emotiemanagement