VOOR (KLANTEN VAN) BANKEN

Voor (klanten van) banken

Samenwerken met Stichting voor het familiebedrijf voor het beste advies aan uw relatie. Wilt u meer weten over thema-avonden of wilt u een vrijblijvend gesprek hoe u deel kunt nemen, neem dan contact met ons op.

 

Het familiebedrijf is een dominante ondernemingsvorm in Nederland. Er zijn ca 260.000 familiebedrijven die gezamenlijk goed zijn voor ruim de helft van het Bruto Nationaal Product en bijna 50% van de werkgelegenheid. Het familiebedrijf is ook een bijzondere ondernemingsvorm vanwege de verbondenheid tussen individu, familie, bedrijf en eigendom. De wisselwerking tussen deze z.g. subsystemen leidt tot een unieke dynamiek. U weet alles van uw cliënt en wilt te allen tijde de beste service bieden. U hecht veel waarde aan de jarenlange relatie met uw klant. Ook in het geval van bedrijfsoverdracht of –opvolging wilt u optimale service kunnen garanderen.

 

Met onze thema-avonden, in de vorm van een familiediner, komen de belangen van de overdragende ondernemers, de bank en Stichting voor het familiebedrijf bij elkaar. Ondernemers ontmoeten andere ondernemers met dezelfde twijfels en vragen in een vertrouwelijke en informele sfeer. Partners blijken daarbij van grote waarde bij de totstandkoming van een sfeer van gedeelde interesses en gevoelens. Voor de bank als organisator van de bijeenkomst ligt een kans binding met de klant op te bouwen in de wetenschap dat een “klik” tussen bank en ondernemer bancaire dienstverlening dichterbij brengt. Stichting voor het familiebedrijf treedt op als moderator van de bijeenkomst en kan zo nodig haar diensten aanbieden op terreinen waar de bank en andere vaste adviseurs (zoals de accountant) niet actief zijn zoals het voorbereiden van de overdracht, geschiktheidsonderzoek voor beoogde opvolgers en zoeken naar geschikte opvolgers/kopers.

 

Bij het familiediner gaan gevoel en verstand hand in hand. In een sfeer van inleving en betrokkenheid worden emoties van ondernemers gehonoreerd en worden herkenbare situaties geschetst. Maar het scheppen van een goed gevoel is niet genoeg. Daarom wordt ook een aanzet gegeven tot inzicht in de materiële kant van het overdrachtsproces.

 

De volgende onderwerpen kunnen daarbij dienen als kapstok: 

  • De eerste barrière: hoe overwin ik de emotionele weerstand om te stoppen met mijn bedrijf? 
  • Wennen en werken aan de voorbereiding: wat houdt mij het meeste bezig?

 

Het familiediner is gericht op MKB ondernemers uit het midden- en hoge segment (10 – 250 fte). Het zijn familiebedrijven waarbij opvolging in de familie of overdracht aan derden (MBO/MBI) opties zijn.