Falco Design is een handel in designmeubelen voor de zakelijke markt. Eigen ontwerpen worden in huis geproduceerd (dit genereert 30% van d omzet). Het bedrijf werd ruim dertig jaar geleden opgezet door Jan (62 jaar) en zijn vrouw Christine (60 jaar). 

Ze kregen steeds meer last van Oost-Europese en Aziatische concurrenten die de Nederlandse markt direct online bedienen. Falco Design had online maar een beperkte aanwezigheid. 

Jan drukte als eigenaar een grote stempel op de organisatie en Christine deed de boekhouding er een beetje bij. Het bedrijf vertoonde een dalende omzet. Jan hield te lang vast aan de gedachte “Zo hebben we het toch altijd gedaan”. Ze hadden met name de boot gemist als het ging om online-verkoop. Falco Design produceerde de eigen ontwerpen alleen op bestelling. De productie ervan was in handen van een productiemanager die een team van tien productiemedewerkers aanstuurde. De ontwerpen kwamen van de eigen designer en van dochter Maaike. De twee andere kinderen Pim en Lizet, waren niet bij Falco werkzaam. 

Christine vond dat de 35-jarige Maaike, die parttime werkte, het bedrijf over moest nemen. Jan had liever dat Pim zijn opvolger werd. Maaike en Pim zagen het niet zitten om samen een bedrijf te leiden. Econoom Pim hield daarom altijd de boot af. Hij ging zijn eigen weg. Het echtpaar kwam er nooit aan toe om de bedrijfsoverdracht te regelen. Dit kwam ook door de botsende meningen die Jan en Christine hierover hebben. 

Het noodlot sloeg in 2018 toe. Jan kwam plotseling te overlijden door een hartaanval. De expertise en ervaring van jan werden natuurlijk enorm gemist. Pim wierp zich na het overlijden plots op als potentiële opvolger en probeerde zijn zus Maaike te intimideren. Hij etaleerde een aantal ideeën om het bedrijf weer winstgevend te maken. De familie had naast de rouwperiode de handen vol aan het dreigende conflict tussen Maaike en Pim. 

Er werd een mediator ingeschakeld om te bemiddelen in het conflict. De familie zag in dat de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd moest worden. Pim bleef als extern adviseur verbonden aan het bedrijf en mede door zijn ideeën kon Maaike van Falco Design weer een gezonde onderneming maken. 

Tip: Net als veel ondernemers had ook Jan het idee het eeuwige leven te hebben. Hij stelde het regelen van de bedrijfsoverdracht steeds uit. Er was geen StAK opgericht om de continuïteit te waarborgen en ook geen familiestatuur opgesteld waarin concrete afspraken en procedures over de relatie van de familie met het bedrijf waren vastgelegd. Je ziet vaak dat door splitsing van zeggenschap en eigendom de mogelijkheid wordt gecreëerd om na overlijden van de DGA alle kinderen een financieel belang bij het bedrijf te laten houden. Tegelijk wordt de zeggenschap geconcentreerd bij d potentiële opvolger(s). Dit is één van de vele mogelijkheden waarvoor kan worden geopteerd. Feit is dat men met de overdracht bezig moet zijn. Maak hiervoor tijd en ruimte vrij in de agenda!