Afgelopen maanden hebben we samen met de familie Van Beek, eigenaar van Hooghuis Sportservice,  gewerkt aan een familiestatuut; een document waarin afspraken binnen een familiebedrijf op gestructureerde wijze worden vastgelegd. Het belangrijkste is dat door de familie wordt onderkend dat een juist evenwicht wordt gevonden tussen de familie- en de bedrijfsbelangen die spelen. Geen van beide belangen mogen de boventoon gaan voeren, waardoor de continuïteit van het bedrijf of de harmonie binnen de familie in gevaar wordt gebracht.

Hooghuis Sportservice is opgericht in 1992. Mark en Charlotte van Beek namen in 2011 het bedrijf over en hebben de activiteiten de afgelopen jaren succesvol uitgebouwd. Hooghuis Sportservice richt zich op het kleden van grote groepen mensen, met name als het gaat om sportkleding. Tot de opdrachtgevers behoren opleidingsinstituten door heel Nederland, maar ook organisaties als defensie en de politie profiteren van de unieke formule die Hooghuis Sportservice biedt.

Vanaf 1 december 2022 zal de directie worden gevoerd door hun oudste zoon, Bas. Bas is gehuwd met Saskia, die eveneens in het bedrijf werkzaam is. Net als  de dochter van Mark en Charlotte: Evelien. Hun tweede zoon Daan heeft een eigen onderneming met zijn vrouw Imke.

Een familiebedrijf kan haar kansen op succes aanzienlijk vergroten door gezamenlijk afspraken te maken voor de toekomst, door duidelijke procedures te ontwikkelen die de relatie met het bedrijf regelen en door de verantwoordelijkheden van de familieleden te definiëren. Het proces van het ontwikkelen van een familiestatuut, waarin de aspecten worden geregeld waar bedrijfs- en familiebelang elkaar raken, stelt de familie in staat om haar zaken op een collectieve manier op te pakken en niet als een groep individuen die toevallig elkaars verwanten zijn. De kans op misverstanden wordt aanzienlijk verminderd als de doelstellingen en regels duidelijk zijn. Dat wordt bereikt door goede communicatie en consensus. Hieraan heeft de Stichting voor het familiebedrijf bij Hooghuis Sportservice aanzienlijk bijgedragen.

We hebben samen het mogelijke scenario van een bedrijfsovername door Bas besproken.

Een individueel gesprek met alle kinderen in dit stadium is relevant en de kinderen beslissen zelf of hun partners daarbij aanwezig zullen zijn. Bij de familie Van Beek kan alles worden besproken en ieder is transparant naar elkaar toe. Men geniet van de goede familieband en die moet zo blijven.

Het traject dat is gevolgd bestaat uit een eerste inventarisatie van een aantal verkennende gesprekken. Na de inventarisatie volgden:  analyse *  aanbevelingen  *  plan van aanpak  *  uitvoering (= redactie van het familiestatuut).

Uiteindelijk hebben alle gezinsleden met hun partners het familiestatuut ondertekend onder het motto: Houd het bedrijf gezond en de familie gelukkig!