Halverwege de jaren ‘70 werd Lab Ofichem opgericht door Dr. Otto Oldenziel en zijn vrouw Ina Oldenziel-Meursing. Het laboratorium richtte zich in eerste instantie op de uitvoering van organische syntheses en groeide later uit tot een producent van farmaceutische ingrediënten: de Ofichem Groep. In 2006 kwam Otto Oldenziel plotseling te overlijden. Dr. Weite Oldenziel, zoon van Otto en Ina, kwam op zijn stoel terecht en werd eind 2013 volledig eigenaar van het familiebedrijf. Hier ging een langdurig en emotioneel overnametraject aan vooraf.

Otto Oldenziel maakte van het familiebedrijf een goedlopende onderneming. Weite: “Mijn vader was een eigenwijze Groninger, met een vergaande scheikundige kennis. Hij begon met de uitvoering van organische syntheses, maar als echte productieman kon hij alles maken. Dat ontging ook de farmaceutische sector niet en dus kreeg hij al vrij snel de vraag om ook ingrediënten voor geneesmiddelen te maken. Met de productie van active pharmaceutical ingrediënts (APIs) als belangrijkste focus groeide Lab Ofichem uit tot een gezond bedrijf met zo’n vijftien man in dienst.”

Verschuiving in de markt
Eind jaren ‘90 was er een verschuiving in de markt door de opkomst van producenten in China en India. Die produceerde na enige tijd 70% van alle API’s wereldwijd. Weite: “Intussen werd voor Europa en Amerika een nieuwe richtlijn ontwikkeld voor de productie van API’s om de kwaliteit te beschermen. Producenten waren genoodzaakt om te investeren om aan deze noodzakelijke GMP-richtlijn te voldoen, terwijl tegelijkertijd de prijzen erg onder druk stonden door het weglekken van de productie naar China en India. Het was de doodsteek voor veel bedrijven. Ook de toekomst voor Lab Ofichem was onzeker. Daarom werd besloten om het bedrijf uit te breiden met een handelsfirma, zodat het bedrijf ook API’s kon kopen en verkopen en dus handelen met producenten uit China en India. Zo werd van de nood een deugd gemaakt. Het ging beter met het bedrijf en in 2006 werd besloten om het productiebedrijf te continueren en om de GMP-richtlijnen te implementeren.”

Weite had destijds zijn promotie in de neurochemie praktisch afgerond en werkte als parttime apotheker. Weite: “Ik zag een toekomst als apotheker niet zitten en in overleg met mijn vader nam ik de beslissing om hem te gaan helpen met de implementatie van de kwaliteitsrichtlijnen binnen het bedrijf. In november ben ik gepromoveerd. Helaas overleed mijn vader in december van dat jaar op 59-jarige leeftijd. Mijn moeder en ik hebben het bedrijf overgenomen. We kregen het 4 weken na het overlijden van mijn vader direct zwaar voor de kiezen. Op dat moment voldeed ons bedrijf nog bij lange na niet aan alle kwaliteitsrichtlijnen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stond op de stoep. We hadden 4 weken de tijd om een eerste schoonmaakslag te maken, anders zou het bedrijf worden gesloten. We zijn direct hard aan de slag gegaan om het bedrijf toekomstklaar te maken. We hebben een behoorlijke inhaalslag moeten maken ten aanzien van de GPM-richtlijnen en om de organisatie opnieuw op te bouwen. Hier zijn we tot eind 2011 mee bezig geweest.”

Complex en emotioneel
“We vroegen ons af hoe we verder moesten gaan met het bedrijf en het eigenaarschap. We hebben daarover gesprekken gevoerd met onze accountant en een overnameadviseur. Emotioneel en psychologisch was dat moeilijk. Privé en zakelijk liepen door elkaar en voor het ene familielid was het moeilijker om dit van elkaar te scheiden dan voor de ander. Daarnaast was het ook een complex traject door de afwikkeling van het nalatenschap en door bijkomende belastingtechnische zaken. Al met al heeft het traject bijna 2 jaar geduurd.”

Weite had 43% van de aandelen in handen en zijn moeder 57%. Uiteindelijk heeft Weite alle aandelen verworven. Het is gelukt om alle belanghebbenden op één lijn te krijgen, waarna op 24 december 2013 het traject is afgerond. Weite tot slot: “Tot op de dag van vandaag is het gevoel goed. We zijn opgelucht dat het achter de rug is. Het brengt meer rust. De toekomst voor het bedrijf zien we positief in. De focus ligt op research en development. Veel afnemers komen terug naar Nederland omdat producenten in China en India niet aan de kwaliteitseisen kunnen voldoen. Wij springen in dat gat en dat loont de laatste jaren goed.”

Tip: leg alle kennis van het bedrijf vast en deel deze kennis met de medewerkers. Betrek de volgende generatie bij de ontwikkeling van het bedrijf naar de volgende levensfase. Stel hiertoe een meerjarenplan op met concrete doelstellingen per jaar en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.